Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Služba za toksikologiju HZJZ - APSOT Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Služba za toksikologiju
Online prijavnica za tečaj za zaštitu od opasnih kemikalija
POPUNITE POLJA

Popunite polja ispod ovog teksta te na gumb "Dodaj polaznika" spremite jednog ili više polaznika u tablicu te u konačnici pritiskom na gumb "Spremi i završi prijavu" prijavite sve unešene polaznike.

PODACI O USTANOVI
-
PODACI O POLAZNIKU
-
Za dodavanje slijedećeg polaznika kliknite tipku "Dodaj polaznika"